Hakkımızda

Hakkımızda

2001 yılının 13 Ağustos tarihinden itibaren ”Kent FM” Priştine’de 95.2, 7 Ocak 2016 yılından itibaren de 97,4 frekansı üzerinden ”Kent Fm2” olarak yayın yapmaktadır. Kent Fm Radyosu, Kosova’nın Türkçe dilinde ilk özel yayın yapan kuruluşu olmasının yanı sıra 24 saat kesintisiz yayın yapan Kosova’nın tek Türkçe yayın kanalıdır. Kent Fm gittikçe büyüyen ve kısa zamanda daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı amaçlayan bir kuruluştur. 95.2 frekansı üzerinden yayın yapan Kent Fm radyosu 2016 yılına kadar yerel bir radyoydu. 2016 yılından bu yana ise Kent fm yöresel satütüye kavuşmuştur. Kent Fm radyosu yayın alanı başta Kosova’nın başkenti Priştine olmak üzere, Vıçıtırın, Mitroviça, Ferozovik ve Kaçanik bölgelerini de kapsamaktadır. 97.4 frekansı üzerinden yayın yapan Kent Fm 2 ise Mamuşa ve Prizren yöresini kapsamaktadır ve yerel bir statüye sahiptir. Kent Fm ve Kent Fm 2 radyolarının yayın ağına bakıldığında, sesinin yaklaşık 1 milyonun üzerinde nüfusa ulaştığı görülmektedir. Radyonun kuruluşunun sekizinci yıldönümünden hemen sonra yani 2009 yılının 25 Eylül gününden itibaren radyomuz, dünyanın her yerinde internet ağından da rahatlıkla dinlenebilmektedir. Radyonun sunduğu programlar enformatif ve eğlence niteliğine sahiptir.

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Amacımız Kosova Türklerinin ve Türk Dili’ni kullanan halkı yani dinleyicilerimizi en evvela eğitmek ve bilinçlendirmektir. Bunun yanı sıra, onlara tarafsız, zamanında ve gerçekçi haberler iletmektir. Kent FM Radyosu rakam kaygısı içermiyor. Radyomuzun Kosova’da 300 bin cıvarında potansiyel bir dinleyici kitlesine hitap ettiğini belirtmek gerekir. Kent FM Radyosu yayın siyasetinin vazgeçilmez ilkelerinden biri de, Türkiye ve Kosova arasında köprü oluşturmak ve aynı kültür değerlerini paylaşmaktır. Kosova’da her olay hakkında profesyonelce, doğru ve tarafsız bir şekilde hazırladığı haberleri burada yaşayan Türk halkına kendi anadilinde sunmaktayız. Kent FM, burada yaşayan Türk azınlığının sesini duyurması ve Türk halkının ve kültürünün diğer halklara en iyi bir şekilde aktarılması düşüncesiyle programını devamlı zenginleştirerek her ulusa açık bir radyo olmayı hedeflemiştir.